Co nabízíme

Spolupráce s naší společností Vám dává jistotu, že Váš text zpracuje překladatel s odpovídajícím odborným vysokoškolským vzděláním. V případě požadavku ze strany zákazníka jiný pracovník provede nezávislou korekturu přeloženého textu. Specializace našich jednotlivých překladatelů pokrývá nejen všeobecnou humánní nebo veterinární medicínu a farmacii, ale také specifické oblasti jako neurologii, onkologii, hematologii, zobrazovací metody, laboratorní vyšetření, biochemii a patobiochemii a genetiku. Všichni tito odborníci se zároveň podílejí na provádění klinických studií.

Provádíme překlady přímo pro společnosti, které působí na trhu se zdravotnickými výrobky a službami nebo pro překladatelské agentury (např. Skřivánek s.r.o., CEET s.r.o., Lionbridge). Snažíme se pružně reagovat na všechny požadavky zákazníka - v průběhu provádění překladu průběžně konzultujeme použitou terminologii, aby výsledný text byl konzistentní s ostatními firemními materiály. Navíc díky použití CAT nástrojů (CAT = Computer-Aided Translation) garantujeme jednotnost a konzistentnost textů i u objemných a opakovaných překladů. Velmi se nám v tomto směru osvědčuje trvalá spolupráce přímo s koncovým zákazníkem, která nám dává možnost, co nejlépe přizpůsobit výsledný text jeho přáním a potřebám.

Nejčastější typy překládaných dokumentů:

Klinické studie – Informovaný souhlas, synopse, protokol, korespondence etických komisí a CRO, smlouvy…

Farmaceutické a zdravotnické společnosti – SPC, příbalový leták, návod k použití, marketingové materiály, produktové prezentace, webové stránky včetně práce v redakčním systému, materiály pro EMA…

Zdravotnická a lékařská dokumentace - zprávy, anamnézy, diagnózy, posudky pro pojišťovny…