Služby

Poskytujeme překlady z/do  angličtiny v oblasti farmacie, humánní nebo veterinární medicíny. Provádíme také korektury textů a jejich úpravu tak, aby použitá terminologie odpovídala nejen požadavkům zákazníka, ale i situaci v daném oboru. Naše úzká specializace nám umožňuje nabídnout zákazníkovi nejlepší možnou odbornou i jazykovou kvalitu. Pokud se rozhodnete spolupracovat právě s námi, máte jistotu, že váš text zpracuje odborník s patřičným vzděláním, tedy lékař nebo farmaceut. Případné dotazy k překladům ihned operativně řešíme a konzultujeme přímo se zákazníkem. Snažíme se Vám takto dodat hotový překlad, který co nejlépe odpovídá Vašim požadavkům a představám.

Formáty překládaných materiálů:

Překládáme dokumenty dodané v běžně používaných formátech (doc, rtf, xls, ppt, pdf, txt, xml apod.), webové stránky možno překládat i přímo v redakčním systému.

Termíny zhotovení zakázek:

Vždy záleží na domluvě se zákazníkem – termín se řídí přáním zákazníka, ale záleží také na rozsahu zakázky, formátu dodaných podkladů a požadovaném typu služby. Jsme schopni realizovat i expresní překlady, tj. zakázky do 24 hodin, případně během jednoho dne.

Důvěrnost informací:

Všechny informace, s kterými přijdeme do kontaktu během zakázky, považujeme za důvěrné. Garance utajení obsahu překládaných textů je základem spolupráce se zákazníky.

Předání zakázky:

Zakázku vám doručíme předem dohodnutým způsobem (nejčastěji e-mailem nebo uložením na ftp serveru)